Amdanom ni

Dros gyfnod o 25 mlynedd, rydym wedi datblygu profiad eang mewn profion yn ymwneud â diabetes.

Rydym wedi cyfrannu at ddatblygu profion a dilysu a defnyddio’r profion hyn i fesur lefelau hormonau mewn gwahanol sefyllfaoedd clinigol megis treialon clinigol, ymchwil i rolau secretiad inswlin ac ymwrthedd inswlin a diagnosio cyflyrau hypoglycemig megis inswlinoma a hypoglycemia ffug. Mae hyn wedi arwain at amryw o gyhoeddiadau ym maes methodoleg profion a ffathoffisioleg diabetes math 2. Mae’r gwaith hefyd wedi arwain at amryw o gysylltiadau a gwaith gyda’r diwydiant fferyllol.

Er bod amryw o gwmnïau’n darparu gwasanaethau labordy canolog i’r diwydiant fferyllol, efallai na fydd gan y cwmnïau hyn wybodaeth glinigol drylwyr am ddiabetes ac, yn aml, ni fyddant yn gyfarwydd â datblygiadau diweddar mewn triniaethau diabetes, megis rheoleiddwyr glwcos ar ôl bwyta ac analogau inswlin.

Felly, rydym yn ceisio darparu gwasanaeth o safon uchel sy’n arbenigo mewn profion sy’n berthnasol i ymchwil diabetes ac endocrinoleg.

Yn ddiweddar, mae’r labordai wedi adleoli i gyfleusterau heb eu hail yn y Adeilad Grove Prifysgol Abertawe.

Mae’r labordai wedi’u hachredu i safonau Ymarfer Clinigol a Labordy Da.

Pwy ydyn ni?

Professor Steve Luzio Lab Director

Dr Gareth Dunseath Lab Manager

Dr Sarah Prior  Molecular Diagnostics Manager

Sarah Dowrick Clinical Trials Officer, Quality Assurance

Evie Bain Laboratory Technician