Amdanom ni

Dros gyfnod o 25 mlynedd, rydym wedi datblygu profiad eang mewn profion yn ymwneud â diabetes.
IMG_0154.JPG

Rydym wedi cyfrannu at ddatblygu profion a dilysu a defnyddio’r profion hyn i fesur lefelau hormonau mewn gwahanol sefyllfaoedd clinigol megis treialon clinigol, ymchwil i rolau secretiad inswlin ac ymwrthedd inswlin a diagnosio cyflyrau hypoglycemig megis inswlinoma a hypoglycemia ffug. Mae hyn wedi arwain at amryw o gyhoeddiadau ym maes methodoleg profion a ffathoffisioleg diabetes math 2. Mae’r gwaith hefyd wedi arwain at amryw o gysylltiadau a gwaith gyda’r diwydiant fferyllol.

Er bod amryw o gwmnïau’n darparu gwasanaethau labordy canolog i’r diwydiant fferyllol, efallai na fydd gan y cwmnïau hyn wybodaeth glinigol drylwyr am ddiabetes ac, yn aml, ni fyddant yn gyfarwydd â datblygiadau diweddar mewn triniaethau diabetes, megis rheoleiddwyr glwcos ar ôl bwyta ac analogau inswlin.

Felly, rydym yn ceisio darparu gwasanaeth o safon uchel sy’n arbenigo mewn profion sy’n berthnasol i ymchwil diabetes ac endocrinoleg.

Yn ddiweddar, mae’r labordai wedi adleoli i gyfleusterau heb eu hail yn y Adeilad Grove Prifysgol Abertawe.

Mae’r labordai wedi’u hachredu i safonau Ymarfer Clinigol a Labordy Da.