Achrediad

Mae’r labordy wedi’i achredu yn unol â’r safon Ymarfer Labordy Clinigol Da (GCLP), fel y’i cyhoeddwyd gan y British Association of Research Quality Assurance (BARQA), 2003 ISBN 1-904610-00-5. Mae hon yn system ansawdd ar gyfer labordai sy’n dadansoddi samplau o Dreialon Clinigol yn unol â rheoliadau Ymarfer Labordy Clinigol Da (GCLP). 

Rhoddodd yr arolygiad o’r achrediad sylw i’r meysydd canlynol:

  • Cofnodion cyfarpar a graddnodi
  • Logisteg
  • Derbyn a storio samplau
  • Adnabod a dadansoddi samplau
  • Adolygu a derbyn canlyniadau
  • Adrodd canlyniadau
  • Is-gontractio
  • Cadw archifau a dogfennau
  • Cynllunio a threfnu prosiectau
  • Astudio cynlluniau a phrotocolau dadansoddol
  • Rhaglen Archwilio Ansawdd
  • Gweithdrefnau Gweithredu Safonol
  • Cofnodion Hyfforddi Staff
  • Rhaglen Sicrhau Ansawdd
  • System Gyfrifiadurol
 • Tystysgrif Achrediad