Cysylltu â ni - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Canolfan(nau) Ymchwil

 

Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
JCRF Abertawe
Prifysgol Abertawe
Campws Singleton
Abertawe
SA2 8PP
 
Cyswllt:
 
Caroline Parsley 
Ffôn: 01792 606413
E-bost: caroline.parsley@wales.nhs.uk
 
Uned Ymchwil Clinigol
Ysbyty Treforys
Heol Maes Eglwys
Treforys
Abertawe
SA6 6NL 
 
Cyswllt:
 
Claire Fagan
Ffôn: 01792 703722
E-bost: claire.fagan@wales.nhs.ukCyswllt
 
Ymchwil a Datblygu:
Ffôn: 01792 704056
E-bost: abm.rd@wales.nhs.uk