Cysylltu â ni - Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Canolfan(nau) Ymchwil

Y Sefydliad Meddygaeth Moleciwlaidd ac Arbrofol
Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd
Ysbyty Athrofaol Cymru
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4XN 

 

Ffôn: 02920 646710
E-bost: diabetesresearch@cardiff.ac.uk 

Nyrs Ymchwil: 07816 240299

Cyswllt Ymchwil a Datblygu:

Ffôn: 02920 745339
E-bost: research.development@wales.nhs.uk