Cysylltu â ni - Prifysgol Hywel Dda

Canolfan(nau) Ymchwil

Canolfan Diabetes
Ysbyty Glangwili
Heol Dolgwili
Caerfyrddin
SA31 2AF

Cyswllt:
Monica Davies
Ffôn: 01267 227869
E-bost: monica.waring@wales.nhs.uk

Canolfan Ymchwil Clinigol
Ysbyty’r Tywysog Philip
Bryngwyn Mawr
Dafen
Llanelli
SA14 

Cyswllt:  
Emma Howard
Ffôn: 01554 779307
E-bost: emma.howard@wales.nhs.uk

 

Cyswllt Ymchwil a Datblygu:

Ffôn: 01554 779308
E-bost: HDd.Research-Development@wales.nhs.uk