EASD 2018

Cyflwynodd DRU Cymru y prif bwyntiau o'r prosiectau ymchwil diweddaraf yn y 54fed Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Astudio Diabetes a gynhaliwyd ym Merlin, yr Almaen. Isod mae rhai cyfweliadau â'n hymchwilwyr. 

 

Parhau â'r daith PIONEER

Yr Athro Steve Bain yn darparu trosolwg cryno o'i gyflwyniad yng nghynhadledd EASD eleni: "Parhau â'r daith PIONEER".

 EASD SteveB.jpg

 

 

Imiwnotherapi yn niabetes math 1

Yr Athro Colin Dayan yn trafod ei gyflwyniad ar Imiwnotherapi yn niabetes math 1

EASD Colin.jpg

 

 

Mae lleihau inswlin degludec o gwmpas ymarfer corff yn gwella'r amser a dreulir mewn euglycaemia ym mhobl sydd â diabetes math 1: prawf trawsgroesiad ar hap

Dr. Othmar Moser yn trafod argymhellion ar gyfer addasiadau insulin sylfaenol o gwmpas ymarfer corff mewn unigolion sydd â diabetes math 1.

EASD Othmar.jpg