CYDWEITHIO 2016

Dydd Mercher 19th Hydref

Taliesin Arts Centre, Swansea University

Mae Cydweithio 2016 wedi ymrwymo i ddathlu a hyrwyddo prosiectau a phartneriaethau cydweithredol ar draws diwydiant, y byd academaidd, Llywodraeth, byrddau iechyd a sefydliadau eraill yn y gymuned gwyddorau bywyd.

Mae’r digwyddiad hwn yn dwyn ynghyd gynrychiolwyr o bob cwr o’r rhanbarth a thu hwnt, ac fe’i cynhelir gan Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, Tîm y Rhaglen ARCH a Byrddau Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Hywel Dda.

Ochr yn ochr â siaradwyr gwadd y digwyddiad, cynhelir cyfres o sesiynau thematig ac arddangosfeydd a bydd cyfle i’r rhai sy’n bresennol rwydweithio i sicrhau cydweithredu pellach.

Mwy o wybodaeth am gofrestru

Cliciwch i weld lluniau o’r digwyddiad

Back