Diwrnod Diabetes y Byd

Dydd Llun 14th Tachwedd

Mae Diwrnod Diabetes y Byd (WDD) yn cael ei ddathlu bob blwyddyn ar 14 Tachwedd dan arweiniad y Ffederasiwn Diabetes Rhyngwladol (IDF) mewn ymateb i bryderon ynglŷn â’r bygythiad iechyd a gyflwynir gan ddiabetes. Mae’n ddiwrnod pan mae miliynau o bobl o bedwar ban byd yn dod ynghyd i godi ymwybyddiaeth o ddiabetes a sut beth yw byw gyda’r cyflwr.

I ddarllen mwy am Ddiwrnod Diabetes y Byd, ewch i wefan y Ffederasiwn Diabetes Rhyngwladol.

Back