Seminar - Diabetes sy'n gysylltiedig â chlefyd rhydweliol

Dydd Mercher 10th Mai

Darlithfa O0.23, Adeilad Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf

5.30pm ar gyfer dechrau am 6pm.

Diabetes related arterial disease.jpg

Cefnogir y seminar hwn yn garedig gan y Clwb Rotari Caerdydd - Dinas Llandaf    

Yn y seminar hwn, byddwn yn clywed gan bedwar siaradwr:

Bydd Dr Jane Lewis yn mynd â ni drwy ei rhaglen gydweithredol o ymchwil glinigol sy’n ymwneud â chanfod yn gynnar clefyd rhydwelïol perifferol, gan ei gysylltu â gofal sylfaenol a'r Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru (DESW).

 

Bydd Miss Keri Hutchinson yn archwilio'r safbwynt clinigol a safbwynt y claf o ran materion go iawn o reoli canlyniadau afiechyd rhydwelïol perifferol heb ei ddiagnosio.

Bydd Mr Andrew Crowder yn trafod llwyddiant y model sgrinio llygaid diabetig, a sut mae'r gwasanaeth sgrinio yn esblygu i gwrdd â gofynion.

 

Yn olaf, bydd trafodaeth gyda Dr David Miller a Miss Hutchinson ar y budd posibl i gleifion o adnabyddiaeth gynnar o safbwynt meddygon teulu a gofal eilaidd.

Cliciwch yma am wybodaeth siaradwr lawn.

I archebu eich lle AM DDIM llenwch y ffurflen archebu ar-lein os gwelwch yn dda neu e-bostiwch Lorraine McMullan ar LMcMullan@cardiffmet.ac.uk

 

 

Back