MSc Diabetes Practice evening symposiums

Dydd Mawrth 12th Chwefror - Dydd Iau 14th Chwefror

Village Hotel Swansea, Langdon Road, Swansea, SA1 8QY

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe wedi lansio ei chwrs dysgu o bell ôl-radd cyntaf, sef MSc Ymarfer Diabetes. Fel rhan o'r cwrs, byddwn yn cynnal cyfres o symposia gyda'r nos i geisio darparu'r wybodaeth ddiweddaraf ar y datblygiadau fferyllol a thechnolegol i helpu pobl â diabetes Math 1 a Math 2 reoli eu cyflwr. Mae'r symposia am ddim i weithwyr proffesiynol gofal iechyd sy'n dymuno diweddaru eu gwybodaeth yn y meysydd hyn, sy'n newid yn barhaus.

 

Mae symposiwm gyda'r nos cyntaf yr MSc Ymarfer Diabetes yn cynnwys sgyrsiau ar rôl hollbwysig nyrsys arbenigol diabetes yn y tîm amlddisgyblaethol diabetes, yn ogystal ag adolygiad o'r profion canlyniad cardiofasgwlaidd ac atalyddion SGLT2.

 

Symposiwm gyda'r nos 1

 

18.30 – 19.00

Cofrestru

19.00 – 19.15

Rôl a phwysigrwydd nyrsys arbenigol diabetes - Mrs Julie Lewis, Prif Nyrs Arbenigol Diabetes BIPBC

19.15 – 19.30

Adolygiad o'r profion canlyniad cardiofasgwlaidd - Yr Athro Steve Bain, Meddyg Ymgynghorol BIPABM ac Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

19.30 – 20.00

Atalyddion SGLT2 – Cyflwyniad a noddir gan Napp - Yr Athro Steve Bain, Meddyg Ymgynghorol BIPABM ac Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

20.00 – 21.30

Swper tri chwrs

21.30

Diwedd

Noddir gan Napp

https://www.eventbrite.co.uk/e/msc-diabetes-practice-evening-symposium-1-tickets-55225302366

 

 

Mae ail symposiwm gyda'r nos yr MSc Diabetes yn cynnwys sgyrsiau ar gymhlethdodau rheoli diabetes Math 2, technoleg a retinopatheg diabetig a'i rôl wrth helpu i reoli diabetes.

 

Symposiwm gyda'r nos 2

 

Symposiwm a noddir gan BI

6.30pm Cofrestru

7.00pm Cymhlethdodau rheoli diabetes Math 2 – cyflwyniad a noddir gan BI

Yr Athro Jeffrey Stevens, Meddyg Ymgynghorol BIPABM ac Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

7.30pm Technoleg: Y Greal Sanctaidd?

Dr Partha Kar, Meddyg Ymgynghorol - Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Portsmouth, a Chyfarwyddwr Cenedlaethol Cyswllt, Diabetes - NHS Lloegr

8.00pm Swper tri chwrs

9.30pm Diwedd

Noddir gan Boerhinger Ingelheim/Lilly

https://www.eventbrite.co.uk/e/msc-diabetes-practice-evening-symposium-2-tickets-55281974875

 

 

Back