Enghreifftiau o Astudiaethau

1. Astudiaeth aml-ganolfan ledled y DU gyda thros 30 o ganolfannau
image_screen_small.jpg

  • Dadansoddiad o HbA1c
  • Mae pecynnau samplu’n cael eu hanfon i’r canolfannau, mae samplau’n cael eu dychwelyd drwy’r post ac mae profion a chanlyniadau’n cael eu hadrodd i’r ganolfan gydgysylltu


2. Astudiaeth PK/PD

  • Astudiaeth 3 canolfan yn y DU, yr Eidal a Ffrainc
  • Dadansoddiad o glwcos, inswlin, C-peptide a NEFA
  • Cafodd pecynnau samplu PK/PD wedi’u labelu eu hanfon i’r canolfannau a chafodd samplau eu hanfon i’r labordai ar ddiwedd yr astudiaeth.
  • Mae canlyniadau’n cael eu hadrodd yn ôl i noddwr yr astudiaeth


3. Astudiaeth meddygfeydd teulu

  • Astudiaeth aml-ganolfan o feddygfeydd teulu
  • Mae samplau’n cael eu hanfon yn uniongyrchol o’r feddygfa deulu i’r labordy
  • Mae canlyniadau’n cael eu hanfon yn ôl i’r feddygfa 


4. Astudiaeth aml-ganolfan o gwmnïau rhyngwladol mewn diabetes math 1

  • Yr Almaen, y DU, Ffrainc, yr Iseldiroedd, Awstria, yr Eidal