Gwybodaeth i Ymchwilwyr

Mae DRU Cymru yn cefnogi rhwydwaith o ymchwilwyr, staff ymchwil a safleoedd ymchwil ledled Cymru, gan ddarparu ymchwil o safon uchel ym maes diabetes. Gallwn gynnig:

  • Cyngor ac arbenigedd mewn perthynas â datblygu therapïau a dyfeisiau ar gyfer trin a hunan-reoli diabetes
  • Cyngor a chymorth ar gynllunio a chynnal treialon clinigol ac astudiaethau eraill sydd wedi’u cynllunio’n dda
  • Safleoedd ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer gwerthuso therapïau a dyfeisiau newydd
  • Cyngor a chymorth ar gyfer y rhai sydd am gynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd
  • Cyfleusterau labordy canolog
  • Cysylltiadau cadarn â phartneriaid masnachol 

 

I ddysgu mwy am yr hyn y gall Grŵp Ymchwil Diabetes

ei gynnig, cysylltwch â DRNW@swansea.ac.uk

 

 

research-image-4.jpg