Cyfweliad

Yr Athro Steve Bain yn trafod therapi pwmp inswlin a theimladau cleifion yn ei gylch. Cefnogwyd ffilmio'r fideo hwn gan Cellnovo Ltd. Ffilmiwyd yng Nghyfarfod Blynyddol y Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Astudio Diabetes (EASD), Medi 2016

 

EASD 2016 Rhan 1 Cyfweliad gyda'r Athro Steve Bain