Labordy

image_lab.jpg

Beth rydym yn ei gynnig

  • Cyfleuster labordy canolog achrededig ar gyfer ymchwil i ddiabetes ac endocrinoleg a meysydd cysylltiedig ar gyfer canolfannau ymchwil rhwydwaith diabetes
  • Portffolio mawr o brofion
  • Gwasanaeth rheoli prosiect, gan gynnwys cyngor ar ddewis profion, methodoleg, casglu samplau, storio samplau, chwilio am brofion cudd ac adweithyddion, asesu amrediad normal, dehongli canlyniadau

Sut gallwn ni helpu 

  • Caniatáu canolfannau ymchwil llai o faint heb unrhyw gyfleusterau labordy ar y safle, y gallu i gymryd rhan mewn treialon clinigol
  • Ar gyfer astudiaethau aml-ganolfan, mae’r defnydd unffurf o ddulliau profi, amrediadau cyfeirio ac unedau’n sicrhau bod dulliau rheoli data yn gyson ar draws pob canolfan ymchwil dan sylw
  • Darparu gwasanaethau
  • Cynnal profion
  • Achrediad