Bydd yr European Association for the Study of Diabetes (EASD) yn cynnal ei 51fed Cyfarfod Blynyddol yn Stockholm, Sweden rhwng 14 a 18 Medi 2015.

11 Aug 2015

Nod yr European Association for the Study of Diabetes (EASD) yw annog a chefnogi ymchwil ym maes diabetes ac ymlediad cyflym gwybodaeth a hwyluso’r gwaith o roi’r ymchwil honno ar waith. Mae’n seiliedig ar aelodaeth unigol ac yn derbyn gwyddonwyr, meddygon, gweithwyr labordy, nyrsys a myfyrwyr o bedwar ban byd sydd â diddordeb mewn diabetes a phynciau perthnasol. Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas mewn gwahanol ddinas Ewropeaidd bob blwyddyn ac, eleni, bydd y Gymdeithas yn cynnal ei 51fed Cyfarfod Blynyddol yn Stockholm, Sweden rhwng 14 a 18 Medi 2015.

Gydag aelodaeth weithredol o fwy na 7,000 o unigolion o thros 110 o wledydd ar draws y byd, bydd y gymdeithas yn rhoi llwyfan i ymchwil wyddonol o safon uchel. Ac mae Uned Ymchwil Diabetes Cymru yn falch o gyhoeddi ei bod wedi derbyn y crynodebau canlynol ar gyfer cyflwyniadau poster yn y cyfarfodydd:

  • Haeniad y cyfnodau sgrinio ar gyfer retinopathi diabetig yn seiliedig ar un yn erbyn dau ddigwyddiad sgrinio negyddol yn olynol. Thomas RL, Luzio SD, Crowder A, McPherson R, Owens DR
  • Secretiad C-peptide mewndarddol mewn cleifion â diabetes Math 1 tymor hir. Prior SL, Luzio SD, Dunseath GJ, Gill GV, Stephens JW, Bain SC