Cyfarfod Diweddariadau Clinigol mewn Diabetes

14 Aug 2015

Cyfle cyffrous i gydweithwyr gofal Sylfaenol ac Eilaidd sy’n ymdrin â Diabetes rwydweithio a chael cipolwg ar archwiliadau, arferion clinigol ac achosion diddorol. Mae’r Cyfarfod Diweddariadau Clinigol mewn Diabetes yn gobeithio denu gweithwyr gofal sylfaenol ac eilaidd yn Abertawe/Castell-nedd Port Talbot, ac fe’i cynhelir ar ddau brynhawn gwahanol ar 3 Tachwedd 2015 a 26 Tachwedd 2015. Cynhelir y digwyddiad yng Ngwesty’r Village, Abertawe rhwng 1.30PM a 4.30PM, gyda chinio ar gael o 12.30PM.

Nod y cyfarfod yw adeiladu ar y rhyngwyneb rhwng gofal sylfaenol ac eilaidd ym maes diabetes yn Abertawe. Bydd y Rhaglen derfynol ar gael ym mis Medi, ac mae pynciau trafod a chyflwyniadau’n cael eu gwahodd ar hyn o bryd. I gael mwy o fanylion, cysylltwch â’r Athro Stephens (Jeffery.Stephens@wales.nhs.uk) neu Dr. Raj Peter (Rajesh.Peter@wales.nhs.uk