Yr Athro Wong yn siarad am ei hymchwil mewn Diabetes

18 Mar 2016

Mae’r Athro Susan Wong yn esbonio ei hymchwil i pam mae pobl yn cael diabetes Math 1, ei gwaith ar ddeall probioteg ac unrhyw gysylltiad â Math 1 a phwysigrwydd treialon clinigol.

Gweld ei chyflwyniad fideo