Cyhoeddiad newydd - Archwilio'r berthynas rhwng modelau HbA1c a risg diabetes mewn poblogaeth Ewrop yn dangos trothwy is i nodi risg uchel sydd ei angen

22 Apr 2016

Mae archwiliad o’r berthynas rhwng HbA1c and modelau risg diabetes mewn poblogaeth Ewropeaidd yn dangos bod angen trothwy is i nodi ‘risg uchel’

 

Darllen yr erthygl