Grwpiau Astudiaethau Diabetes Clinigol - AELODAU RECRIWTIO NAWR

03 Oct 2016

Mae tîm Ymchwil Diabetes UK yn chwilio am weithwyr gofal iechyd proffesiynol, ymchwilwyr a chleifion â diabetes sydd am ddylanwadu ar ymchwil y dyfodol ym maes diabetes i ymuno â’n Grwpiau Astudiaethau Clinigol newydd. Bydd y grwpiau hyn yn uno’r tri grŵp allweddol o unigolion i greu map ffordd ar gyfer ymchwil newydd trwy nodi meysydd blaenoriaeth a’r astudiaethau clinigol sydd eu hangen i symud gofal ymlaen.

Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am ymchwilwyr (gan gynnwys ystadegwyr, methodolegwyr ac epidemiolegwyr) a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar gyfer y CSGs canlynol

  • (Cadeirydd: Yr Athro Rebecca Reynolds, Prifysgol Caeredin) Atal, targedau a therapïau ar gyfer diabetes Math 1
  • (Cadeirydd: Yr Athro Colin Dayan, Prifysgol Caerdydd) Atal, targedau a therapïau ar gyfer diabetes Math 2
  • (Cadeirydd: Dr Rob Andrews, Prifysgol Caerwysg) Gofal acíwt
  • (Cadeirydd: Dr Gerry Rayman, Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Ipswich) Hunanreolaeth a rheolaeth glycemig tymor hir
  • (Cadeirydd: Dr Mark Evans, Prifysgol Caergrawnt) Cymhlethdodau microfasgwlaidd a macrofasgwlaidd
  • (Cadeirydd: Yr Athro John Petrie, Prifysgol Glasgow)
  • NIHR CRN: Plant/Diabetes BSPED ac Endocrinoleg (Cadeirydd: Yr Athro Timothy Barrett, Prifysgol Birmingham)

 

I gael mwy o wybodaeth am bob CSG a disgrifiad o rôl aelodau, ewch i www.diabetes.org.uk/clinical-studies-groups neu cysylltwch â Thîm Ymchwil Diabetes UK i gael sgwrs anffurfiol: csgs@diabetes.org.uk