Diabetes Ymchwil Labordy Uned Cymru yn llwyddiannus yn cadw achrediad Arfer Labordy Clinigol Da

08 Dec 2016

Yn dilyn asesiad ar 6 Rhagfyr, llwyddodd y Labordy DRUC i gadw ei achrediad Ymarfer Labordy Clinigol Da (GCLP) am 2 flynedd arall.

Mae GCLP yn safon a gyhoeddir gan y Research Quality Association ar gyfer labordai sy’n dadansoddi samplau o dreialon clinigol.

Bydd yr ailachrediad hwn yn galluogi Labordy Uned Ymchwil Diabetes Cymru i barhau i gynnig cefnogaeth o safon uchel i dreialon clinigol.