Uned Ymchwil Diabetes Cymru yn recriwtio rhieni plant sydd â diabetes i ymuno â'r Panel Cyfeirio Cyhoeddus.

15 Dec 2016

Hoffai Uned Ymchwil Diabetes Cymru wahodd aelodau’r cyhoedd sy’n rhieni plant â diabetes i ymuno â’i Phanel Cyfeirio Cyhoeddus. I ddysgu mwy am rôl y Panel Cyfeirio Cyhoeddus ac i gofrestru diddordeb, ewch i’n tudalen  Cynnwys y Cyhoedd