Dau alwad newydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn mynd yn fyw ar 5 Hydref

09 Oct 2017

Mae’n bleser gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru gyhoeddi ‘bydd galwadau am geisiadau i’r CynlluniauYmchwil er Lles y Claf a’r Cyhoedd a Cynllun Ariannu Ymchwil: Grant Gofal Cymdeithasol yn cael eu lawnsio ar y 5 Hydref 2017.

Bydd y galwadau ar agor i dderbyn ceisiadau tan 20 Rhagfyr 2017.

Fel rhan o alwadau 2017, byddai Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn croesawi’n benodol ceisiadau sydd yn rhoi sylw I’r themau canlynol:

  • Ymchwil er budd y Claf a’r Cyhoedd: Yw cyd-gynhyrchu yn cynyddu cynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus?
  • Cynllun Ariannu Ymchwil: Grant Gofal Cymdeithasol: Rhagnodi Cymdeithasol

Am ragor o wybodaeth ar y cynlluniau gallwch ddefnyddio’r ddolen yma. Bydd rhagor o fanylion am feini prawf y galwadau yma ac ar sut i wneud cais ar gael ar y 5 Hydref.