NIHR EME wedi’i ddyfarnu i Gymru am y tro cyntaf

13 Feb 2018

Mae’r Athro Colin Dayan a’r Athro John Gregory o Brifysgol Caerdydd, gyda chymorth Uned Ymchwil Diabetes Cymru ac Uned Dreialon Abertawe, yn ddiweddar wedi derbyn grant pum mlynedd y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd (NIHR).

Daw’r cyllid o raglen Gwerthuso Effeithlonrwydd a Mecanwaith (EME) yr NIHR yn sgil cynnig cyntaf o’r fath wedi’i arwain o Gymru, a chaiff ei ddefnyddio i werthuso’r defnydd o wrthgyrff monoclonaidd (ustekinumab), sydd ar drwydded i’w ddefnyddio i drin psorïasis a chlefyd Crohn, fel modd o gadw celloedd sy’n cynhyrchu inswlin mewn pobl ifanc sydd wedi cael diagnosis diweddar o ddiabetes math 1.

Ledled y DU, mae rhyw 3000 o bobl y flwyddyn yn cael diagnosis o ddiabetes math 1 o’r newydd, ac mae hanner y rhain yn bobl ifanc ac yn blant dan ddeunaw oed.

Caiff yr astudiaeth – USTEKID – ei chynnal ledled y DU gan ddefnyddio, ymhlith eraill, y rhwydwaith o arbenigwyr a chyfleusterau sy’n rhan o Gonsortiwm Imiwnotherapi Diabetes Math 1 y DU.

Mae fersiwn derfynol o fideo sydd â’r nod o esbonio’r astudiaeth i bobl ifanc mewn termau pob dydd, ac o’u hannog i gymryd rhan yn yr astudiaeth, nawr ar fin ei chwblhau.

Os hoffech chi gael mwy o fanylion am y treial hwn, cysylltwch â Dr Kym Thorne, rheolwr treial USTEKID yn k.thorne@swansea.ac.uk.