Dewiswyd Abertawe i gynnal Canolfan Rhagoriaeth Diabetes y DU

22 May 2018

Sanofi BalconyPS.jpg

Launch of the Centre of Excellence, (left to right), Anne Scoggins, Diabetes Portfolio Lead, Senior Clinical project leader Sanofi UK; Hubert Bland, Country Medical Chair and Medical Head, Sanofi UK; Sarah Gibbs, Diabetes Research Unit Cymru Public Reference Panel; Professor Steve Bain, ABMU and Swansea University; Olatunde Falode, General Manager Diabetes and Cardiovascular, Sanofi UK; Kathie Wareham, JCRF, Swansea University; Professor Keith Lloyd, Dean of the Medical School; Henrik Schou,Head of Diabetes Franchise, Medical Affairs, Sanofi UK; Professor Andrew Davies, Chairman, ABMU.

Mae Cyfleuster Ymchwil Clinigol ar y Cyd (CYCC) y ddinas, mewn cydweithrediad ag Uned Ymchwil Diabetes Cymru, wedi cael ei ddewis gan Sanofi i ddod yn rhan o'i Rwydwaith Ymchwilwyr Byd-eang fel canolfan rhagoriaeth newydd. Mae'r CYCC yn fenter ar y cyd rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ac Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Ariennir Uned Ymchwil Diabetes Cymru gan Lywodraeth Cymru trwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Ar ôl cydweithio'n agos ynghylch nifer o astudiaethau clinigol i Safoni, dewiswyd y CYCC i ymuno â Rhwydwaith Ymchwilwyr Byd-eang y cwmni ar ôl dangos y gallu dro ar ôl tro i gyflawni gwasanaeth o'r radd flaenaf, gan gyflawni gwaith o fewn terfynnau amser, o astudio dichonoldeb hyd at gwblhau astudiaethau.

Dywedodd yr Athro Steve Bain, Cyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol Abertawe Bro Morgannwg ynghylch Ymchwil a Datblygu ac Arweinydd Clinigol Uned Ymchwil Diabetes Cymru:

“Mae diabetes ar dros 190,000 o bobl yng Nghymru. Mae hyn yn 7.3% o'r boblogaeth dros 17 oed – y mynychter uchaf yn y DU. Mae ymchwil ynghylch triniaethau newydd yn hanfodol a chroesawir cyfleoedd i gleifion yn nalgylch Abertawe Bro Morgannwg gyfranogi mewn arbrofion clinigol i werthuso moddion a dyfeisiau newydd.

“Mae gan y CYCC hanes da iawn o recriwtio cyflym a llwyddo i gadw cleifion, sy'n hanfodol i gyflawni arbrofion clinigol yn llwyddiannus. Mae profiad helaeth ymchwilwyr yn Uned Ymchwil Diabetes Cymru, ynghyd â'u labordy achrededig a phanel cyfeirio cyhoeddus, yn sicrhau y gellir darparu gwasanaeth cynhwysfawr ar draws ymchwil diabetes.”

“Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio â Safoni i ddatblygu'r moddion hyn sydd yn yr arfaeth."

Nod y bartneriaeth hon yw rhoi arbenigedd ynghylch ymchwil diabetes ar waith i helpu i gyflymu'r gwaith o gyflawni arbrofion clinigol Safoni,” meddai Victoria DiBiaso, pennaeth byd-eang Strategaeth Gweithredu Clinigol a Chydweithio yn Safoni. “Mae meithrin perthnasoedd â safleoedd ymchwil allweddol, ynghyd â phrofiad ein huned o weithredu yn fyd-eang ac yn y DU ym mhob cam o ddatblygu arbrofion, yn ein helpu i wneud cynnydd ag astudiaethau sy'n ystyrlon o safbwynt meddygol er lles cleifion.”

Yr Athro Jon Bisson, Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: “Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod rhan diwydiant mewn cydweithrediad ymchwil rhyngwladol yn holl bwysig er mwyn bodloni’r anghenion clinigol heb eu cyfarfod hyd yn hyn, a chefnogaeth bellach ar gyfer twf yr economi yng Nghymru. Rydym yn croesawu’r partneriaeth strategol hwn â Sanofi.

“Mae’r Cyfleuster Ymchwil Clinigol Cydweithredol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn chwarae rhan bwysig wrth gynyddu cyfleoedd ymchwil i gleifion ymuno mewn astudiaethau ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol o safon uchel yn lleol.”