Ymchwil

Mae DRU Cymru wedi sefydlu grwpiau arbenigol i gyfarwyddo ymchwil i feysydd pwnc penodol ym maes triniaeth a gofal diabetes. Mae’r meysydd pwnc yn cwmpasu popeth o ymchwil glinigol i reoli ffordd o fyw cleifion.

 

Ymchwil ar y gweill 

Mae ein hymchwil sydd ar y gweill yn cynnwys yr astudiaethau agored a dilynol canlynol.

I weld ymchwil sy’n cael ei chynnal ledled y DU, cliciwch yma.

 

Grŵp Datblygu Ymchwil