Gwasanaethau a Ddarperir

 • Dadansoddi hormonau a metabolynnau
 • Prawf wrin
 • Fformatau profion lluosog
 • Prosesu a thrafod samplau PK/PD, gan gynnwys cynhyrchu labeli
 • System LIMS ar gyfer olrhain ac adrodd samplau
 • Cynlluniau sicrhau ansawdd mewnol ac allanol ar gyfer llawer o ddadansoddion
 • Darparu pecynnau casglu samplau a’u cludo i labordai
 • Darparu llawlyfr labordy arbennig
 • Adrodd canlyniadau i ddiwallu anghenion y cleient
 • Storio samplau ar -20 neu -80oC mewn rhewgelloedd sydd wedi’u cysylltu â chofnodwyr tymheredd gyda larymau
 • Biobancio
 • Rheoli prosiectau labordy