Cymryr rhan

Mae’n bwysig i DRU Cymru glywed barn pobl sy’n cael eu heffeithio gan ddiabetes – a dim ond gyda’ch help chi y byddwn ni’n gallu gwella’r dulliau gofal, trin ac atal a’r diagnosis o ddiabetes ledled y DU. Gallwch gymryd rhan mewn ymchwil mewn sawl ffordd, gan gynnwys ateb holiaduron / arolygon a chymryd rhan mewn treial clinigol. Os hoffech ddysgu mwy am gymryd rhan mewn ymchwil yn eich ardal ac os hoffech chi i ni eich rhoi mewn cysylltiad â’ch canolfan ymchwil diabetes agosaf, llenwch y Ffurflen Gofrestru ganlynol. Efallai yr hoffech chi hefyd ystyried ymuno â  Cynnwys Pobl neu Doeth am Iechyd Cymru

Dysgwch fwy gan bobl sydd wedi bod yn rhan o ymchwil diabetes trwy ddarllen eu straeon

Stori Helen

Stori Rosemary

**Cyfle ymchwil i aelodau’r cyhoedd sy’n rhieni i blant â diabetes**

Hoffem ehangu ein Panel Cyfeirio Cyhoeddus i gynnwys 2 aelod o’r cyhoedd sy’n rhieni i blant â diabetes. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’r panel, anfonwch e-bost i DRUCymru@swansea.ac.uk I gael mwy o wybodaeth am ein Panel Cyfeirio Cyhoeddus, ewch i’n tudalen Cynnwys Pobl

Dyddiad cau: Dydd Gwener 20 Ionawr 2017