Cymryr rhan

 

Mae'n bwysig bod ymchwilwyr yn cael barn pobl y mae diabetes yn effeithio arnynt   – a dim ond gyda’ch help chi y byddwn ni’n gallu gwella’r dulliau gofal, trin ac atal a’r diagnosis o ddiabetes ledled y DU. Gallwch gymryd rhan mewn ymchwil mewn sawl ffordd, gan gynnwys ateb holiaduron / arolygon a chymryd rhan mewn treial clinigol. Os hoffech ddysgu mwy am gymryd rhan mewn ymchwil yn eich ardal ac os hoffech chi i ni eich rhoi mewn cysylltiad â’ch canolfan ymchwil diabetes agosaf, llenwch y Ffurflen Gofrestru ganlynol. Efallai yr hoffech chi hefyd ystyried ymuno â  Cynnwys Pobl neu Doeth am Iechyd Cymru

Dysgwch fwy gan bobl sydd wedi bod yn rhan o ymchwil diabetes trwy ddarllen eu straeon