Hyfforddi a Datblygu

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae rhaglen hyfforddi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn darparu hyfforddiant o safon uchel sy’n cael ei sbarduno gan anghenion a ddarperir ledled Cymru gan dîm o hwyluswyr arbenigol. Mae’n cynnig cyrsiau hyfforddi pwrpasol, oddi ar y silff sydd am ddim i unigolion sy’n cymryd rhan mewn ymchwil yng Nghymru. Os bydd digon o gapasiti, gellir cynnig llefydd i ymchwilwyr eraill ond efallai y bydd angen talu ffi.

I ddysgu mwy ac i weld cyrsiau hyfforddi presennol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, cliciwch yma