Ymarfer Diabetes , MSc

TROSOLWG O'R CWRS

 

 

Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol â diddordeb arbenigol mewn diabetes neu os hoffech chi ddatblygu'ch gwybodaeth a'ch sgiliau yn y maes hwn, bydd ein rhaglen MSc Ymarfer Diabetes bwrpasol yn cryfhau'ch ddealltwriaeth a'ch sgiliau clinigol. 

Dyma raglen dysgu o bell hyblyg sydd wedi'i llunio i gyd-fynd â'ch bywyd gwaith prysur. Bydd ein cwricwlwm amlddisgyblaethol yn cyfuno dysgu ar-lein o bell â sgiliau ymarferol a gyflwynir mewn dau weithdy preswyl pum niwrnod o hyd.  

Bydd y rhaglen unigryw hon, a ddyluniwyd ag anghenion nyrsys diabetes arbenigol y dyfodol mewn cof, yn rhoi gwybodaeth sylfaenol ac uwch mewn sgiliau clinigol, profiad ac ymddygiad proffesiynol i chi, a bydd yn mynd i'r afael â bylchau yn yr wybodaeth honno i fynd i'r afael ag anghenion iechyd a gofal pobl â diabetes. Byddwch hefyd yn datblygu dealltwriaeth gynhwysfawr o driniaethau diabetes, technolegau perthnasol a sefyllfaoedd gwahanol a allai effeithio ar reoli'r clefyd.

Manyleb Rhaglen